Smlouva, Obchodní podmínky - fotobanka Fotky&Foto

V této smlouvě, obchodních podmínkách jsou uvedena vaše práva a závazky spojené s užíváním internetového obchodu, fotobanky Fotky&Foto. Přečtěte si je pečlivě. Zaškrtnutím rámečku u potvrzení objednávky uznáváte tuto smlouvu a obchodní podmínky a vyjadřujete s nimi svůj plný souhlas.

1. Smluvní strany

Provozovatelem internetového obchodu, těchto webových stránek, fotobanky Fotky&Foto je firma Golden Empressa s.r.o., Bulharská 996/20, Vršovice, Praha 10, 101 00, IČ: 08199817 (dále jen „Provozovatel“).

Zákazníkem se stává jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která se na stránkách Provozovatele zaregistruje a nebo nezaregistruje a stránky Provozovatele využívá, nahrává a nebo stahuje z nich obsah apod (dále jen „Zákazník“). 

2. Podmínky uzavření smlouvy

Přístupem na webové stránky Provozovatele, jejich používáním, nahráváním a stahováním materiálů berete na vědomí tyto obchodní podmínky a souhlasíte s nimi a budete vázáni touto dohodou stejně jako klienti nebo partneři, které zastupujete při využívání těchto stránek. Dokončením objednávky kreditu (nákup ročního slevového programu) pro nákup fotografií, videí a dalšího obsahu, nebo nákupem tohoto obsahu přímo z košíku na webových stránkách a v internetovém obchodě Provozovatele Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s touto smlouvou a všemi podmínkami nákupu fotografií na webových stránkach Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení smlouvy a těchto podmínek. Pokud nesouhlasíte s těmito obchodními podmínkami, žádáme vás, abyste tyto stránky dále nevyužívali.

Používání webových stránek Provozovatele, stejně jako zaregistrování se a vytvoření účtu, je podmíněno dosažením 18 let věku. Dětem a jedincům mladším 18 let je dovoleno používat tyto stránky pouze pod dohledem rodičů nebo zákonných zástupců. Užíváním těchto webových stránek bez dohledu nebo registrací stvrzujete, že je vám nejméně 18 let a máte plnou právní odpovědnost.

Zákazník se může zaregistrovat nebo využívat stránky Provozovatele bez registrace. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout registrovaným uživatelům rozšířené funkce, které jinak nejsou dostupné neregistrovaným uživatelům.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které Zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do databáze Provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na Provozovateli vymáhat.

Zákazník uzavřením této smlouvy získává svůj unikátní přístup (tedy login a heslo) do administračního rozhraní, odkud spravuje: veškeré kontaktní údaje, edituje vstupní heslo, zadává objednávky kreditu, sleduje pohyb kreditu, sleduje historii vlastních objednávek a má přístup k vlastním zálohovým fakturám i vystaveným fakturám za objednané služby. Není dovoleno tyto stránky jakkoliv zneužívat. Při přihlašování na tyto stránky a jejich používání není dovoleno používat jakýkoliv automatizovaný software.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat Smlouvu s Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem souhlas. Zákazník nese plnou zodpovědnost za veškeré objednávky, změny a úpravy, které byly provedeny z jeho administračního rozhraní nebo s použitím jemu přidělených přihlašovacích údajů do této administrace. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami. V rámci zajištění vyššího stupně bezpečnosti je Zákazník oprávněn sám některé ze svých přístupových údajů (přístupové heslo) měnit dle svého uvážení. V případě stahování fotografií účet zákazníka, s či bez vědomí zákazníka, je zákazník plně zodpovědný za platby za stahované fotografie. Včetně jakéhokoli neautorizovaného použití všech fotek a materiálů takto stažených.

Provozovatel pravidelně aktualizuje a obměňuje obsah svých webových stránek a může kdykoli smazat nebo změnit jakékoli informace nebo služby poskytované na těchto stránkách. Přestože se o to maximálně snažíme, nemůžene garantovat úplnost a přesnost všech informací na webových stránkách.

Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, novinek a akčních nabídek e-mailem.

3. Ochrana osobních údajů

Provozovatel pravidelně aktualizuje a obměňuje obsah svých webových stránek a může kdykoli smazat nebo změnit jakékoli informace nebo služby poskytované na těchto stránkách. Přestože se o to maximálně snažíme, nemůžene garantovat úplnost a přesnost všech informací na webových stránkách.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webu Provozovatele využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním webu Provozovatele souhlasíte s používáním těchto cookie souborů. Provozovatel dodržuje veškeré zásady ochrany osobních údajů v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškeré zásady a práva zákazníků na ochranu osobních údajů jsou vypsány v samostatném dokumentu "Ochrana osobních údajů", zobrazeném v Infocentru.

4. Objednání a připsání kreditu

Po uzavření Smlouvy a splnění dalších náležitostí (tedy uhrazení objednaného ročního slevového programu, kreditu nebo jednotlivých fotografií dle zálohové faktury na příslušný účet pod příslušným variabilním symbolem) je Zákazníkovi ihned nejpozději však do 24 hodin od přijetí platby připsán kredit na nákup fotografií v hodnotě příslušné částky zaplacené Zákazníkem pod příslušným variabilním symbolem na bankovní účet uvedený na zálohové faktuře. Žádný provozní, vstupní či udržovací poplatek nebude Zákazníkovi účtován. Obdrží-li provozovatel platbu od zákazníka se špatným nebo neidentifikovatelným variabilním symbolem, nebude tato platba spárována s objednávkou do doby kdy se zákazník k této platbě přihlásí a doloží o jakou objednávku jde. Následně bude tato platba přiřazena k dané objednávce.

5. Platnost kreditu

Platnost zakoupeného ročního slevového programu a s ním spojeného kreditu je jeden rok od uhrazení slevového programu nebo do vyčerpání zakoupeného kreditu. Při přihlášení na svůj účet v sekci 'Můj kredit' zákazník vidí pohyb svého kreditu a datum jeho expirace. Před vypršením platnosti kreditu je Zákazník o této skutečnosti informován prostřednictvím emailu, který je odeslán na Zákazníkovu emailovou adresu uvedenou v osobních údajích.

Tato emailová adresa lze měnit v osobním účtu Zákazníka po přihlášení ke svému účtu na stránkách Provozovatele. Kredit je nevratný a zákazník nemá žádné právo na navrácení kreditu. Kredit lze kdykoliv pře jeho expirací prodloužit nákupem nového ročního slevového programu.

Zákazník nemá žádné právo na navrácení prošlého kreditu.

6. Objednávání fotografií

Od chvíle, kdy byl připsán Zákazníkovi kredit na účet, může Zákazník prostřednictvím nákupního košíku objednávat fotografie. Pokud zákazník vkládá položky do nákupního košíku a je při tom přihlášen, nákupní košík zůstává uložen i po odhlášení a načte se znovu při následujícím přihlášení. Po závazném objednání fotografií jsou objednané fotografie automaticky připraveny Zákazníkovi ke stažení. Odkazy na stažení fotografií obdrží Zákazník na emailovou adresu, uvedenou v osobním účtu Zákazníka. Tento e-mail si může Zákazník znovu odeslat ze svého osobního účtu, pod odkazem "Moje objednávky".

Pokud nastane neočekávaná chyba při objednání fotografií, kredit za chybové fotografie nebude odečten. V takovém případě bude Provozovatelem fotografie odeslána Zákazníkovi alternativním způsobem a kredit odečten dodatečně. Může nastat situace, kdy fotografie bude těsně před závazným objednáním stažena z prodeje. V tomto případě Provozovatel negarantuje odeslání požadované fotografie Zákazníkovi a zavazuje se vrátit (připsat zpět na účet) kredit v plné výši ceny nedoručené fotografie.

Změna způsobů objednávání fotografií vyhrazena.

7. Stahování fotografií

Objednané fotografie jsou zákazníkovi k dispozici jak na klientském účtu na webových stránkách Provozovatele tak na příslušných url adresách, které byly odeslány na emailovou adresu Zákazníka. Tyto adresy ke stažení fotografií jsou aktivní tři celé dny, tedy 3 x 24 hodin od nejbližší následující půlnoci po aktivaci objednávky. Po uplynutí této doby se odkazy stávají neaktivními a Zákazník již nemá právo fotografie stahovat. To platí i pro možnost stažení fotografií z klientského účtu na webových stránkách Provozovatele. Pokud Zákazník nestihl do této doby fotografie stáhnout, nemá již žádný nárok na náhradu ani vrácení zaplaceného kreditu. Výjimkou je případ, kdy jsou odeslané odkazy pro stažení fotografií nefunkční a Zákazník o této skutečnosti informuje telefonicky, či e-mailem Provozovatele. V takovém případě je Provozovatel povinen doručit fotografie Zákazníkovi alternativním způsobem na základě žádosti zákazníka.

8. Ceny fotografií

Ceny každé fotografie jsou časově proměnné v závislosti na aktuálním kurzu a ročním slevovém programu. Proto se může stát, že se ceny fotografií i v uloženém nákupním košíku od posledního přihlášení Zákazníka změní. Při závazném objednání fotografií (tedy v momentě kliknutí na tlačítko "Závazně objednat fotografie") je zaznamenána aktuální cena jednotlivých fotografií. Tato cena fotografií je směrodatná, tato cena se odečte ze Zákazníkova kreditu. Pouze v případě, že dojde k výraznému pohybu kurzu v době mezi objednáním fotografií a uhrazením dané objednávky může Provozovatel tento pohyb promítnut na kreditu zákazníka.

9. Licence jednotlivých fotografií

Zákazník bere na vědomí, že fotografie a další obsah stažený na webových stránkách provozovatele podléhá licenčním ujednáním a tímto stvrzuje, že bude tato licenční ujednání plně respektovat. Licenci každé fotografie si Zákazník vybírá při vkládání jednotlivých produktů do nákupního koše, nebo přímo v nákupním koši.

Provozovatel poskytuje dva druhy Licenčních ujednání. Základní licenční ujednání, které přísluší fotografiím zdarma a názvům licence XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, V, a Rozšířené licenční ujednání, které přísluší názvům licence fotografie X, XV. Ke každé fotografii je toto Licenční ujednání Zákazníkovi přiloženo. Ceny rozšířených licencí X a XV jsou vždy vyšší než ceny základních licencí XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, V. V případě, že je cena u některých licencí X nebo XV nižší, než je cena základních licencí stejného produktu, jedná se o chybu a zákazník je povinen doplatit po zakoupení této licence částku rozdílu cen mezi skutečnou cenou licence X, XV a chybně zobrazenou cenou. V případě, že je cena jakékoliv licence jakéhokoliv produktu nulová, jedná se o chybu a Zákazník je povinen po zakoupení licence s nulovou cenou doplatit skutečnou cenu licence.

Licenční ujednání ke každé zakoupené fotografii si může Zákazník ve formátu .pdf stáhnout po přihlášení ke svému osobnímu účtu na webových stránkách Provozovatele v detailu příslušné objednávky pod odkazem „Moje objednávky“. Zákazník se objednáním fotografie zavazuje toto Licenční ujednání dodržovat. V případě porušení jsou následky popsány právě v každém Licenčním ujednání.

Před objednáním jednotlivých fotografií má Zákazník možnost tato Licenční ujednání shlédnout na adresách:
Licenční ujednání


Neautorizované užití:
Žádná z fotografií na webových stránkách Provozovatele nemůže být užita jako obchodní známka nebo servisní známka bez předchozí konzultace a písemného souhlasu Provozovatele. Je přísně zakázáno používat fotografie pro pornografické, rasistické a nezákonné účely stejně jako porušit copyright, obchodní nebo servisní známku a používat fotografie pro účely, které uráží a zneužívají modely na fotografii. Zákazník nese plnou zodpovědnost za užití fotografií stažených na svém účtu z webových stránek Provozovatele a stává se zodpovědným za jakékoliv způsobené škody související s jejich neautorizovaným užitím. Zákazník je rovněž plně zodpovědný za možné peněžité požadavky třetí strany anebo Provozovatelem, zapříčiněné neautorizovaným užitím stažených fotografií.

10. Reklamace, vrácení platby

Do 7 dnů od uskutečnění nákupu může Zákazník požadovat vrácení peněz za jakoukoliv fotografii, kterou nebylo možné stáhnout a Provozovatel nebyl schopen danou fotografii ani na výzvu dodat. Vrácení peněz můžete požadovat také v případě, že stažená fotografie má technické závady, nebo evidentně neodpovídající kvalitu a tyto závady, stav kvality fotografie budou v reklamačním řízení posouzeny a následně uznány jako opodstatněné Provozovatelem, V tomto případě se zavazujete odstranit stažený obsah a není Vám dovoleno obsah dále jakýmkoli způsobem využívat ihned poté, co jste obdrželi vrácenou částku. Nárok na vrácení peněz není možný po uplynutí sedmi dnů od uskutečnění nákupu. Vrácení platby probíhá přičtením dané částky na klientský účet u fotobanky Fotky&Foto.

V případě reklamace nebo v případě, že máte jakékoli otázky ohledně vrácení platby, kontaktujte Provozovatele.

11. Platby nestandardní nebo duplicitní, odchylky plateb

Pokud zákazník uhradí vyšší částku, než je uvedena na příslušné zálohové faktuře, bude mu automaticky vystavena faktura na celou zaplacenou částku. Jeho kredit bude navýšen o celou uhrazenou částku. Pokud Zákazník z jakéhokoliv důvodu pošle duplicitní platbu, bude na tuto částku vystavena nová faktura a celá částka bude taktéž automaticky připsána k jeho kreditu. Provozovatel není povinen Zákazníkovi přeplatek zaslat zpět na jeho účet, ani není povinen zaslat zpět omylem provedené platby. Zaslání duplicitní nebo omylem zaslané platby zpět je možné pouze na základě zaslání požadavku na navrácení takovéto platby (tzv. storno platby) a to v písemné formě doporučeně na sídlo firmy Golden Empressa s.r.o. (viz kontakt). Pouze v takovém případě může být tato platba navrácena Zákazníkovi na bankovní účet Zákazníka a to do 30dnů od obdržení požadavku. Vracená částka bude ponížena o storno poplatek ve výši 100 Kč /5EUR . Tento poplatek zahrnuje manuální zpracování celé transakce a také veškeré bankovní poplatky spojené s danou transakcí, které provozovateli naúčtovala banka. V případě vyšších bankovních poplatků než jsou standardní vnitrostátní poplatky za příchozí a odchozí platby bude o tyto poplatky vracená částka taktéž ponížena. Pokud částka přeplatku nebude dostačující, aby pokryla náklady s tímto spojené nemůže být tato částka navrácena.

Pokud EU klient z jiného státu než je Česká republika v jakékoliv objednávce košíku, předplatného, ročního slevového programu či jakékoliv jiné platbě dodavateli, kde mu nebude účtováno DPH, zadá neplatné daňové identifikační číslo DIČ a tato skutečnost bude zjištěna, je klient povinen veškeré rozdíly DPH doplatit a to nejpozdeji do 7 dnů od zjištění dané skutečnosti.

12. Poplatky u mezinárodních plateb

U mezinárodních plateb je nutné, aby Zákazník zadal do preferencí platby že poplatky jdou na jeho vrub. V případě, že tak neučiní a bude poplatek odečten provozovateli bude tento poplatek Zákazníkovi stržen z připisované částky a bude na něj vystavena faktura.

13. Závazky

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Provozovatel, jeho majitelé, vedení, zaměstnanci a partneři nebudou v žádném případě zodpovědní za škody (včetně (nejen) ztráty informací nebo peněžní ztráty) spojené přímo nebo nepřímo s užíváním webových stránek a internetového obchodu Provozovatele. Maximální peněžitá náhrada vzhledem k dohodě o Obchodních podmínkách nepřekročí 10 CZK s výjimkou zodpovědnosti, jejíž omezení je zakázáno zákonem.

Provozovatel se nemůže vyvarovat chyb na těchto stránkách ani nezaručuje, že dostupné služby budou probíhat bez přerušení.

Následně Provozovatel nemůže garantovat informace vztahující se k fotografiím nebo textům obsaženým na webových stránkách nebo garantovat dodržení copyrightu fotografy. Provozovatel nezaručuje, že užití těchto webových stránek přinese užitek nebo zisk vám nebo jakékoli třetí straně.

14. Obchodní známka, logo Provozovatele a obsah

Pokud není uvedeno jinak, nelze obchodní známku a logo Provozovatele použít bez předchozího souhlasu Provozovatele a bez jeho písemného souhlasu.

Zákazník bere na vědomí, že veškerý obsah těchto webových stránek včetně fotografií, ilustrací, textů nebo dalších materiálů může být ošetřen zákonem na ochranu duševního vlastnictví. Provozovatel se všemi dostupnými prostředky snaží zabránit porušení podmínek copyrightu nebo obchodní značky. Návštěvníci a uživatelé těchto webových stránek nesou plnou zodpovědnost za to, že potencionální porušení copyrightu a práv třetí strany sami vyjasní. V případě nejistoty zodpovídáte za konzultaci s právním poradcem.

15. Aplikované právo

Tyto stránky jsou majetkem Golden Empressa s.r.o., Bulharská 996/20, Vršovice, Praha 10, 101 00, Česká republika. Přestože můžete získat přístup na tyto webové stránky z jiných částí světa, přístupem na ně souhlasíte s tím, že jejich užití, užití všech materiálů obsažených na těchto stránkách, podléhá zákonům České republiky, bez ohledu na to, jak se liší od zákonů státu, z kterého na stránky Provozovatele přistupujete. Jakékoliv případné soudní řízení, spor nebo opatření, které vyplývá z této Dohody nebo se této Dohody týká, musí být zahájeno u soudu příslušného oboru soudní pravomoci v České republice.

16. Oddělitelnost

Pokud je některá podmínka této smlouvy neplatná nezákonná nebo nevymahatelná nebo ustanovení této smlouvy neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, všechny ostatní podmínky této smlouvy zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

17. Ukončení platnosti smlouvy

Platnost této smlouvy může Zákazník ukončit pouze písemným vyjádřením zaslaným Provozovateli. Provozovatel má na odstranění Zákaznického účtu 30 dní od obdržení zprávy. Zákazník si je vědom, že nakupuje digitální obsah dodávaný on-line a nelze tedy od této smlouvy na základě §1837 Občanského zákoníku odstoupit.

Provozovatel má právo ukončit platnost této smlouvy v případě kdy dojde ze strany Zákazníka k hrubému porušení této smlouvy a obchodních podmínek kdykoliv a bez náhrady. Takovéto ukončení smlouvy nemá vliv na ostatní povinnosti Zákazníka vyplývající z této smlouvy.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky kdykoli a bez předchozího upozornění.