Změny v licencování platné od 6. 3. 2017

Sociální sítě

Nově můžete pro ilustrační účely umisťovat fotografie i na Facebook a další sociální sítě. Pro potvrzení autorských práv autora doporučujeme použít copyright JmenoAutora@Fotky&Foto

Logo

Veškeré Royalty fotografie (RF) můžete použít i při tvorbě loga nebo obchodní značky. Pouze s omezením, že dané logo není možné registrovat jako obchodní značku nebo ochrannou známku.

Reklamní produkty, produkty zdarma

Pokud vytváříte produkt, na který používáte fotografii, která hraje na produktu "hlavní roli", je třeba zakoupit rozšířenou licenci X i v případě, že se jedná o produkt zdarma, nebo reklamní produkt. Vymezení "hlavní" a "vedlejší" role fotografie na produktu a jednoduchý návod, kdy jakou licenci použít naleznete v infocentru na straně Základní x Rozšířená.

Postoupení licence klientovi

Pokud vytváříte grafiku na zakázku a koupíte základní licenci, můžete fotografii prodat jednomu ze svých klientů jako součást vytvořené grafické práce. Není ale možno klientovi postoupit celou licenci, aby mohl fotku dále jakkoliv používat. Pokud chcete nakupovat licence tak, aby je mohli plně využívat i Vaši klienti v dalších svých projektech, využijte možnosti našich podúčtů, ve kterých stahujete licence jménem Vašich klientů. Více informací o Podúčtech.

Maximální rozlišení u digitálních médií

Nově není maximální omezení rozlišení fotografie v digitálních médií dáno konkrétním číslem, ale nesmí přesáhnout rozlišení displeje předpokládaného zobrazovacího zařízení.

Veškeré informace o licencování a použití fotografii naleznete v našem infocentru v rubrice RF licenceeref.

 
Velmi neradi Vás otravujeme, ale musíme Vás informovat, že tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte. Více informací
Oblíbené (0)