Ukládání obrázků v Adobe Photoshopu

Kdo se rád věnuje focení, své snímky občas upravuje nebo s nimi dál pracuje v nejčastějším programu pro fotografie v Adobe Photoshopu nebo v nižších verzích jako je třeba program PhotoFiltre a dalších. Cenných rad není nikdy dost. A proto se zaměřím na ukládání obrázků v programu Adobe Photoshop.

 

ADOBE PHOTOSHOP
Program Adobe Photoshop je komerční bitmapový grafický editor pro tvorbu nejrůznějších grafických obrazů a úpravu fotografií. Bitmapová (rastrová) grafika, oproti vektorové, popisuje celý obrázek pomocí jednotlivých bodů tzv. pixelů. Pixely jsou uspořádané do mřížky, kde má každý bod přesnou polohu a barvu.
Lidské oko je nedokonalé a výsledek vnímá jako barevné plochy s barevnými přechody nebo hranami. Velikost pixelů závisí na rozlišení daného obrázku (body/palec). Při použití obrázků v menších rozměrech bude rozlišení větší a naopak. Čím více obrazových bodů na palec bude, tím bude větší rozlišení. Obraz s vyšším rozlišením vytváří mnohem kvalitnější vytištěný obraz.

 


Program Adobe Photoshop, zdroj: www.dowloadsource.es

 

Kromě rozlišení určuje kvalitu i barevná hloubka. Barevná (tzv. bitová) hloubka určuje, kolik tónů každý pixel může zobrazovat. Zpravidla se udává počet bitů na kanál. Základní informační jednotka je bit, která má hodnoty 0 nebo 1. Nevýhodou bitmapových obrázků je velká náročnost na paměť. S tím souvisí velikost souboru a nemožnost změny bez ztráty původních dat.


Jak uložit obrázek, fotografii v programu Adobe Photoshop?


K nejběžnějším formátům pro ukládání v programu Adobe Photoshop jsou PSD, TIFF, JPEG, PNG. Mnohé formáty souborů používají kompresi pro zmenšení velikosti souborů bitmapových obrazů. Bezeztrátové metody komprimují soubor bez odstranění detailů nebo barevných informací, naopak ztrátové metody odstraňují detaily.

 

Bezztrátová komprese – LZW a ZIP
podporují ji formáty TIFF, PDF, GIF. Tyto formáty nejlépe fungují pro obrazy s velkými jednobarevnými plochami.

 


Fotografie v programu Adobe Photoshop, zdroj: www.svetandroida.cz

 

Ztrátová komprese – JPEG
podporují ji formáty JPEG (nejvíce!), TIFF, PDF. Doporučuje se pro obrazy se spojitými tóny, jako jsou fotografie.
1. Uložení ve formátu – Photoshop (PSD)
Formát Photoshop PSD je výchozí formát souboru a podporuje všechny možné aplikace v programu Adobe Photoshop. Další aplikace Adobe (Adobe Illustrator, Adobe InDesign) mohou přímo importovat soubory uložené v PSD a zachovat mnoho funkcí aplikace Adobe Photoshop. Formát Photoshop (PSD) uložíte pomocí hlavní nabídky menu ULOŽIT JAKO, vyberete požadovaný formát a klepneme na tlačítko ULOŽIT.


2. Uložení ve formátu – TIFF
Formát TIFF se nejčastěji používá k přenosu mezi různými aplikacemi a počítačovými platformami. TIFF je univerzální bitmapový obrázkový formát, který podporuje prakticky všechny aplikace pro malování, úpravu obrazů a i sazbu stránek. Formát podporuje obrazy v režimu CMYK, RGB, Lab, indexované barvy a stupně šedi s alfa kanály a obrazy v režimu bitová mapa bez alfa kanálů. Při ukládání můžete nastavit některou z voleb v dialogovém okně VOLBY TIFF. Formát TIFF ukládáte z hlavní nabídky menu ULOŽIT JAKO, vyberete požadovaný formát TIFF a klepneme na tlačítko ULOŽIT.

 

3. Uložení ve formátu – JPEG
Formát JPEG podporuje barevné režimy CMYK, RGB a stupně šedi a nepodporuje průhlednost. Zachovává všechny barevné informace v obrazech RGB, ale komprimuje velikost souboru výběrovým vypouštěním dat. Formát JPEG podporuje pouze 8 bitové obrazy. Pokud chcete uložit obraz ve větší bitový obraz - např. 16, aplikace Photoshop automaticky sníží bitovou hloubku. Ukládáte formát JPEG pomocí hlavní nabídky ULOŽIT JAKO a klepneme na tlačítko ULOŽIT.

 


Úprava fotografii, zdroj: www.digitalcameraworld.com

 

4. Uložení ve formátu – PNG
Formát PNG je především určen pro zobrazování obrazů na web. Formát podporuje obrazy v režimu RGB, indexované barvy, stupně šedi a bitovou mapu bez alfa kanálů. Formát PNG zachovává průhlednost v režimu RGB a stupně šedi. Obraz ukládáte do formát PNG pomocí hlavní nabídky menu - ULOŽIT JAKO a klepneme na tlačítko ULOŽIT.


Formát PHOTOSHOP PDF
Jedná se o univerzální formát souborů přenosný mezi platformami a mezi aplikacemi. Soubory uložené v PDF zachovávají písmo, vektorovou i bitmapovou grafiku. Ukládáte v menu - ULOŽIT JAKO a kliknete na formát Photoshop PDF.

 
Velmi neradi Vás otravujeme, ale musíme Vás informovat, že tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte. Více informací
Oblíbené (0)